יוני בפריז – איך מזג האוויר בפריז ביוני?

יוני בפריז – איך מזג האוויר בפריז ביוני?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז ב- יוני? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזיוני132418.2557564.8הטמפרטורה הממוצעת בפריז ביוני מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז ביוני? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
דצמבר בפריז – איך מזג האוויר בפריז בדצמבר?

דצמבר בפריז – איך מזג האוויר בפריז בדצמבר?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז בדצמבר? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזדֵצֶמבֶּר285.2364741.3הטמפרטורה הממוצעת בפריז בדצמבר מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז בדצמבר? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
נובמבר בפריז – איך מזג האוויר בפריז בנובמבר?

נובמבר בפריז – איך מזג האוויר בפריז בנובמבר?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז בנובמבר? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזנוֹבֶמבֶּר5117.9405246.3הטמפרטורה הממוצעת בפריז בנובמבר מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז בנובמבר? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
אוקטובר בפריז – איך מזג האוויר בפריז באוקטובר?

אוקטובר בפריז – איך מזג האוויר בפריז באוקטובר?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז באוקטובר? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזאוֹקְטוֹבֶּר81712.4476254.3הטמפרטורה הממוצעת בפריז באוקטובר מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז באוקטובר? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
ספטמבר בפריז – איך מזג האוויר בפריז בספטמבר?

ספטמבר בפריז – איך מזג האוויר בפריז בספטמבר?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז בספטמבר? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזסֶפּטֶמבֶּר112216.5527161.7הטמפרטורה הממוצעת בפריז בספטמבר מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז בספטמבר? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
אוגוסט בפריז – איך מזג האוויר בפריז באוגוסט?

אוגוסט בפריז – איך מזג האוויר בפריז באוגוסט?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז ב- אוגוסט? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזאוגוסט142620.2587968.4הטמפרטורה הממוצעת בפריז באוגוסט מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז באוגוסט? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
יולי בפריז – איך מזג האוויר בפריז בחודש יולי?

יולי בפריז – איך מזג האוויר בפריז בחודש יולי?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז ב- יולי? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזיולי152620.5587968.9הטמפרטורה הממוצעת בפריז בחודש יולי מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז ב יולי? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
יולי בפריז – איך מזג האוויר בפריז בחודש יולי?

איך מזג האוויר נראה ב- פריז במאי?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז ב- מאי? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזמאי102014.9496958.9הטמפרטורה הממוצעת בפריז בחודש מאי מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז במאי? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
מהו מזג האוויר ב פריז ב אפריל?

מהו מזג האוויר ב פריז ב אפריל?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז ב- אפריל? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזאַפּרִיל61711.3436252.3הטמפרטורה הממוצעת בפריז באפריל מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז ב אפריל? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע...

read more
מהו מזג האוויר ב פריז ב מרץ?

מהו מזג האוויר ב פריז ב מרץ?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז ב- מרץ? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזמרץ4138.3395547הטמפרטורה הממוצעת בפריז בחודש מרץ מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז ב מרץ? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם משקעיםפריזמרץ50210כמות...

read more
איך מזג האוויר בפברואר בפריז?

איך מזג האוויר בפברואר בפריז?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז ב- פברואר? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזפברואר295.2354841.4טמפרטורות אוויר ממוצעות בצרפת בפברואר מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז בפברואר? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more
מהו מזג האוויר ב פריז ב ינואר?

מהו מזג האוויר ב פריז ב ינואר?

מהן טמפרטורות האוויר הממוצעות ב- פריז ב- ינואר? עִירחוֹדֶשׁמינימום (°C)מקסימום (°C)ממוצע (°C)דקות (°F)מקסימום (°F)ממוצע (°F)פריזיָנוּאָר284.6354640.3הטמפרטורה הממוצעת בפריז בחודש ינואר מהו כמות המשקעים הממוצעת ב פריז ב ינואר? עִירחוֹדֶשׁמילימטריםאינץימים עם...

read more