Rujan u Parizu – Kakvo je vrijeme u Parizu u rujnu?

Rujan u Parizu – Kakvo je vrijeme u Parizu u rujnu?

Koje su prosječne temperature zraka u Parizu u rujnu? GradMjesecmin (°C)Max (°C)srednja vrijednost (°C)min (°F)Maks (°F)Srednja (°F)Parizrujan112216.5527161.7Prosječna temperatura u Parizu u rujnu Kolika je prosječna količina padalina u Parizu u rujnu?...

read more
Srpanj u Parizu – Kakvo je vrijeme u Parizu u srpnju?

Kakvo je vrijeme u Parizu u svibnju?

Kolike su prosječne temperature zraka u Parizu u svibnju? GradMjesecmin (°C)Max (°C)srednja vrijednost (°C)min (°F)Maks (°F)Srednja (°F)Parizsvibanj102014.9496958.9Prosječna temperatura u Parizu u svibnju Kolika je prosječna količina padalina u Parizu u svibnju?...

read more
Kakvo je vrijeme u Parizu u travnju?

Kakvo je vrijeme u Parizu u travnju?

Koje su prosječne temperature zraka u Parizu u travnju? GradMjesecmin (°C)Max (°C)srednja vrijednost (°C)min (°F)Maks (°F)Srednja (°F)Pariztravanj61711.3436252.3Prosječna temperatura u Parizu u travnju Kolika je prosječna količina padalina u Parizu u travnju?...

read more
Kakvo je vrijeme u Parizu u ožujku?

Kakvo je vrijeme u Parizu u ožujku?

Koje su prosječne temperature zraka u Parizu u ožujku? GradMjesecmin (°C)Max (°C)srednja vrijednost (°C)min (°F)Maks (°F)Srednja (°F)Parizožujak4138.3395547Prosječna temperatura u Parizu u ožujku Kolika je prosječna količina padalina u Parizu u ožujku?...

read more
Kakvo je vrijeme u Parizu u veljači?

Kakvo je vrijeme u Parizu u veljači?

Kolike su prosječne temperature zraka u Parizu u veljači? GradMjesecmin (°C)Max (°C)srednja vrijednost (°C)min (°F)Maks (°F)Srednja (°F)Parizveljača295.2354841.4Prosječne temperature zraka u Francuskoj u veljači Kolika je prosječna količina padalina u Parizu u...

read more
Kakvo je vrijeme u Parizu u siječnju?

Kakvo je vrijeme u Parizu u siječnju?

Koje su prosječne temperature zraka u Parizu u siječnju? GradMjesecmin (°C)Max (°C)srednja vrijednost (°C)min (°F)Maks (°F)Srednja (°F)Parizsiječnja284.6354640.3Prosječna temperatura u Parizu u siječnju Kolika je prosječna količina padalina u Parizu u siječnju?...

read more