Cilat janë temperaturat mesatare të ajrit në Paris në janar? QytetiMuajMinimumi (°C)Maksimumi (°C)Mesatarja (°C)Minim (°F)Maksimumi (°F)Mesatarja (°F)Parisijanar284.6354640.3Temperatura mesatare në Paris në janar Sa është mesatarja e reshjeve në Paris në janar?...

read more