Thời tiết như thế nào ở Paris trong Tháng hai?

Thời tiết như thế nào ở Paris trong Tháng hai?

Nhiệt độ không khí trung bình ở Paris trong Tháng hai là gì? Thành phốThángTối thiểu (° C)Tối đa (° C)Trung bình (° C)Tối thiểu (° F)Tối đa (° F)Trung bình (° F)Paristháng hai295.2354841.4Nhiệt độ không khí trung bình ở Pháp vào tháng Hai Lượng mưa trung bình ở Paris...

read more
Thời tiết như thế nào ở Paris trong tháng Giêng?

Thời tiết như thế nào ở Paris trong tháng Giêng?

Nhiệt độ không khí trung bình ở Paris trong tháng Giêng là gì? Thành phốThángTối thiểu (° C)Tối đa (° C)Trung bình (° C)Tối thiểu (° F)Tối đa (° F)Trung bình (° F)Paristháng Giêng2số 84,6354640.3Nhiệt độ trung bình ở Paris vào tháng Giêng Lượng mưa trung bình ở Paris...

read more